Usmena izlaganja

  • plenarna predavanja: 20 minuta
  • pozvana predavanja: prema programu
  • usmena izlaganja najboljih radova: 7 minuta za izlaganje + 3 minute za raspravu

Tehnička oprema

Ljubazno molimo predavače da radi provjere ispravnosti predaju medij s predavanjem tehničaru Kongresnog tima najmanje 2 sata prije termina predavanja.

SLIDE CORNER gdje možete predati prezentacije, bit će označen i vidljiv u blizini registracijskog stola i plenarne dvorane.