Usmena izlaganja

 • plenarna predavanja: 20 minuta
 • usmena izlaganja: 10 minuta
 • diskusija: nakon svake sekcije
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena predavanja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta
 • predavači se mole da radi provjere ispravnosti medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 2 sata prije predviđenog termina za prezentaciju u kongresnoj dvorani
 • jezik za usmena izlaganja: hrvatski
 • preporuke:
  – izbjegavajte pisanje velikim slovima
  – izbjegavajte pisati crvenim slovima
  – izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slideu)
  – broj slideova: 1-2 po minuti

Upute za izradu prezentacija

 • na Kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2013 i Windows 7. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
 • video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
 • format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
 • predavači se mole da radi provjere ispravnosti medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 2 sata prije predviđenog termina za prezentaciju u kongresnoj dvorani
 • tehničko osoblje će testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
 • predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju prilikom predaje prezentacije, ne za vrijeme predavanja