Posteri

 • svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima
 • e-postere molimo izraditi na hrvatskom jeziku
 • oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 1920×1080 piksela, veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • E-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • prezentacije e-postera u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. svibnja 2019.na adresu e-pošte danijela@conventuscredo.hr
 • E-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
 • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na istu adresu e-pošte
 • preporuke:
  – izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
  – izbjegavajte velika slova
  – molimo ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
  – molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman)

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada za najbolji poster će biti dodijeljena na stručnom izletu u NP Brijuni.