Posteri

 • svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima
 • e-postere molimo izraditi na hrvatskom jeziku
 • oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 900 x 1600 piksela (okomiti format), veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • prezentacije e-postera u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. svibnja 2019. na adresu e-pošte danijela@conventuscredo.hr
 • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
 • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na istu adresu e-pošte
 • preporuke:
  – izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
  – izbjegavajte velika slova
  – molimo ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
  – molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman)

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg e-postera. Nagrada je vikend aranžman za 2 osobe u jednom od Amadria Park hotela u Opatiji u terminu prema dogovoru. Nagrada za najbolji e-poster će biti dodijeljena na stručnom izletu u NP Brijuni.