Posteri

Svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima. Molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt. Veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera. Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman).