Organizacija

Organizator

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor