Opće informacije

Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je hrvatski.

Registracijski desk
Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Pismo poziva
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: danijela@conventuscredo.hr. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

Službene oznake
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (akreditacije) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Simpozija.

Osiguranje
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije za Kongres, sudionik prihvaća ovu odredbu.

Mobiteli
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

Internet
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju
Sukladno Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika će se bodovati sa 16 bodova za aktivno sudjelovanje (usmeno izlaganje ili e-poster) te 11 bodova za pasivno sudjelovanje.

Sukladno Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, sudionicima iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva dodjeljuje se 12 bodova za aktivno sudjelovanje (usmeno izlaganje ili e-poster) te 8 bodova za pasivno sudjelovanje.

Potvrde o sudjelovanju na Kongresu bit će izdane svim sudionicima.