Kotizacije

Kategorije RANA
plaćeno do 15.03.2019.
KASNA
plaćeno nakon 15.03.2019.
Sudionik 1.500,00 kn 1.700,00 kn
Specijalizant 1.000,00 kn 1.200,00 kn
Osoba u pratnji 500,00 kn 500,00 kn
Predstavnik sponzora* 700,00 kn 700,00 kn

U cijene je uključen PDV.

Kotizacija za sudionike uključuje:

  • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
  • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
  • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru i stručni izlet u NP Brijuni

Kotizacija za specijalizante uključuje:

  • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
  • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
  • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru i stručni izlet u NP Brijuni
  • napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, specijalizanti moraju priložiti potvrdu ili pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Kongresnu agenciju Conventus Credo.

Kotizacija za predstavnika tvrtke sponzora* uključuje:

* predstavnik tvrtke sponzora je osoba koja će biti prisutna na izlagačkom štandu

  • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
  • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
  • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru i stručni izlet u NP Brijuni

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionici koji do 15. travnja 2018. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 15. travnja 2018. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.