Kotizacije

Kategorije RANA
plaćeno do 15.03.2019.
KASNA
plaćeno nakon 15.03.2019.
Sudionik 1.500,00 kn 1.700,00 kn
Specijalizant 1.000,00 kn 1.200,00 kn
Osoba u pratnji 500,00 kn 500,00 kn
Predstavnik sponzora* 700,00 kn 700,00 kn

U cijene je uključen PDV.

Kotizacija za sudionike uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru i stručni izlet u NP Brijuni

Kotizacija za specijalizante uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru i stručni izlet u NP Brijuni
 • napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, specijalizanti moraju priložiti potvrdu ili pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Kongresnu agenciju Conventus Credo.

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje:

 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru
 • napomena: stručni izlet u NP Brijuni NIJE uključen u kotizaciju i posebno se plaća 470,00 kn po osobi

Kotizacija za predstavnika tvrtke sponzora* uključuje:

* predstavnik tvrtke sponzora je osoba koja će biti prisutna na izlagačkom štandu

 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, kongresnu večeru
 • napomena: stručni izlet u NP Brijuni NIJE uključen u kotizaciju i posebno se plaća 470,00 kn po osobi

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionici koji do 15. travnja 2019. pismenim putem kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 15. travnja 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa za kotizacije i smještaj.