Konačni program EPI2019 kongresa

Konačni program 4. hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunaronim sudjelovanjem je finaliziran i dostupan je na linku ovdje.