Izlagači i sponzori

Izložba

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba proizvođača opreme, uređaja i proizvoda te ostalih tvrtki vezanih uz epidemiologiju. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u ponudi za sponzore i izlagače. Za sve dogovore o sudjelovanju na izložbi i oglašavanju u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati kongresnu agenciju:

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb
MB: 2102510 // OIB: 94766180676 // ID: HR-AB-01-08057163
Tel: +385 1 4854 697
Fax: +385 1 4854 580
E-mail: danijela@conventuscredo.hr

Brončani sponzor


Sponzori


 

Stari podrum, Slatina

Stari podrum, Slatina

Donatori


Asanator d.o.o.

Bomi-Lab d.o.o.

Certifikat d.o.o.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

 

Službeno vozilo Kongresa