Izlagači i sponzori

Izložba

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba proizvođača opreme, uređaja i proizvoda te ostalih tvrtki vezanih uz epidemiologiju. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u ponudi za sponzore i izlagače. Za sve dogovore o sudjelovanju na izložbi i oglašavanju u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati kongresnu agenciju:

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb
MB: 2102510 // OIB: 94766180676 // ID: HR-AB-01-08057163
Tel: +385 1 4854 697
Fax: +385 1 4854 580
E-mail: danijela@conventuscredo.hr