Hotelski smještaj

Smještaj je organiziran u hotelima Grand hotelu 4 opatijska cvijeta**** i Design Hotelu Royal **** prema posebnim kongresnim cijenama. Više informacija uskoro.