Hotelski smještaj

Smještaj je organiziran u hotelima Camelia **** i Design Hotelu Royal **** prema posebnim kongresnim cijenama:

Hotel Camelia (noćenje s doručkom)

  • Jednokrevetna soba: 828,00 kn
  • Dvokrevetna soba: 1.138,00 kn
  • cijene su izražene po sobi po danu, uključuju boravišnu pristojbu i PDV

Hotel Royal (noćenje s doručkom)

  • Jednokrevetna soba: 903,00 kn
  • Dvokrevetna soba: 1.213,00 kn
  • cijene su izražene po sobi po danu, uključuju boravišnu pristojbu i PDV

Tehnički organizator rezervirao je smještaj za sudionike kongresa. Sobe će se popunjavati po principu tko prvi njegova djevojka. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 31. ožujka 2019. Nakon navedenog datuma smještaj ne možemo garantirati.

Za rezervaciju smještaja, ljubazno molimo da se javite kongresnoj agenciji: 

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb
MB: 2102510 // OIB: 94766180676 // ID: HR-AB-01-08057163
Tel: +385 1 4854 697
Fax: +385 1 4854 580
E-mail: danijela@conventuscredo.hr

 

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionici koji do 15. travnja 2019. pismenim putem kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćenog iznosa umanjeno za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 15. travnja 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa za kotizacije i smještaj.