3. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Prije tri godine održao se 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem u Šibeniku. Možete se prisjetiti kako nam je bilo na http://epi.conventuscredo.hr.