Pismodobrodošlice

Poštovani i dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji,

s izuzetnim zadovoljstvom i veseljem Vas pozivam da se pridružite radu 4. hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem te na taj način pokažete svoju podršku našem radu. Kongres pod nazivom „Epidemiologija – jučer, danas, sutra“ održat će se od 16. do 18. svibnja 2019. godine u Opatiji, gradu poznatom po kristalno čistom zraku, aerosolu bogatom jodom i morskom soli, gradu lovora i aromatičnog bilja; recepta za zdravlje još od kraja 19. stoljeća, kada je Opatija postala najcjenjenije europsko lječilište.

Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.
Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.

Epidemiologija kao struka nalazi se na velikoj prekretnici, suočena s promjenom morbiditeta i mortaliteta kod stanovnika Republike Hrvatske, koje prate zdravstvena kretanja razvijene Europe. Zdravstveni statistički pokazatelji ukazuju nam da su čak tri četvrtine svih smrti uzrokovani dvjema vodećim grupama bolesti; bolestima cirkulacijskog sustava te zloćudnim novotvorinama. Rizični čimbenici koji pogoduju njihovom nastanku u velikoj mjeri su preventabilni, odnosno mogu se u potpunosti spriječiti ili barem odgoditi njihov početak promjenom stila ponašanja. Tu leži veliki izazov za epidemiologiju kao struku koja treba u suradnji s drugim specijalnostima utjecati na smanjenje navedenih rizičnih čimbenika te na taj način smanjiti sadašnje visoke udjele smrtnosti. Dodatni zdravstveni problem predstavlja starenje stanovništva za koje se treba posebno pobrinuti putem gerijatrijskih timova uz pomoć znanstveno stručnih saznanja gerontoepidemiologije. No, za uspješnu provedbu navedenih zadataka, hrvatsko zdravstvo u cjelini treba značajnije poduprijeti prevenciju, kao i institucije koje se organizirano bave preventivnim radom, poput zavoda za javno zdravstvo.

Epidemiolozi pri tome ni jednog trenutka ne zaboravljaju niti podcijenjuju i dalje prisutne potencijalne opasnosti emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti, koje se uslijed globalizacije i slobodnog protoka ljudi, roba i usluga u svakom trenutku mogu proširiti s jednog žarišta na drugo. Njihov nastanak i širenje potpomognuto je ljudskom djelatnošću i negativnim utjecajem na okoliš o čemu treba voditi računa primjenom biomonitoringa.

Ključno za sve pobrojane javno zdravstvene probleme njihova je multikauzalnost i mogućnost uspješnog sprječavanja i/ili suzbijanja jedino interdisciplinarnim načinom. Stoga, na kongresu očekujemo, uz epidemiologe, sudjelovanje brojnih znanstvenika i stručnjaka drugih specijalnosti, kako medicinske, tako i nemedicinske struke. Svi koji žele dati svoj osobni doprinos uspješnom održavanju 4. hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem i na taj način utjecati na smanjenje stopa smrtnosti kod stanovnika Republike Hrvatske, bilo putem predavanja, e-postera, okruglih stolova, radionica ili sponzoriranih izlaganja, dobro su došli i bit će nam dragi gosti!

Uz izraze najdubljeg poštovanja, još jednom Vas pozivam da svojim učešćem podržite nastojanja epidemiološke struke na održanju zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske.

Lijepi pozdrav,

prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.

Predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa i Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a